Γενικά θέματα Συγκρίσημη Δήλωση Απάντηση στο: Συγκρίσημη Δήλωση

#1611

Στο 24, το Χ δεν είναι υποσύνολο του 1, καθώς δεν υπόσχεται 5. Ορθώς αναφέρεται ως μη συγκρίσιμο.

Στο 37, δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί το έχει ως μη συγκρίσιμο χωρίς να το εξηγεί μάλιστα. Αν το Χ δείχνει τουλάχιστον 3, άνοιγμα και μέχρι 2 πίκες, γιατί δεν είναι υποσύνολο του ανοίγματος 1;

Το 25, μιλάει για συγκρίσιμο ΤΟ όταν η ανεπαρκής αγορά είναι 1 (16+) μετά από άνοιγμα 1ΧΑ.

Και φυσικά στο παράδειγμα 40, όπου αν αγοράσει η Α, ένα Χ θα ήταν συγκρίσιμο με το αρχικό Χ (δε θα ίσχυε το ίδιο αν υπήρχε παρεμβολή εκτός σειράς αντί για reopening).

Οπότε, αναφέρομαι στο 25 και το 40.

Δεν μπορεί να είναι όλα τα ΤΟ συγκρίσιμα ή μη συγκρίσιμα. Θεωρητικά, το πνεύμα του Νόμου είναι η αντικατάσταση της αγοράς με νόμιμη να μην κάνει την αρχική παράνομη αγορά να μεταφέρει αθέμιτη πληροφορία.