Γενικά θέματα Συγκρίσημη Δήλωση Απάντηση στο: Συγκρίσημη Δήλωση

#1608

Μια δήλωση δεν γίνεται συγκρίσιμη κατά συνθήκη, ανάλογα με το τι περισσεύει… Το take out μπορεί να είναι 18+ χωρίς καρό. Τώρα αν έπρεπε να πει κοντρ, 3 ή 4, δεν μας ενδιαφέρει. Εφόσον μπορεί να είναι σικάν καρό, το κοντρ δεν είναι συγκρίσημη δήλωση.

24. A take-out double normally does not show specified suits. When West opens 1♠ and
North follows with 1♥, not accepted, we would not allow a change to double. We would
allow a change to 2♥ with no further rectification. (If the convention card shows that such
a double promises 4 hearts it is acceptable if the 1♥ opening bid – which North thought he
was making – can be made with a 4-card suit, but not if it promises a 5-card suit)

Example 37:
W    N    E    S
1♣ (cancelled)
1♠     ?
X is not a comparable call; 2♣ is a comparable call