Γενικά θέματα Δικαιώματα του Μορ. Απάντηση στο: Δικαιώματα του Μορ.

#716

Ο νόμος 42Α3 κάνει ειδική μνεία:βεβαιώνεται ότι ο μορ ακολουθεί στο χρώμα. Η επιτροπή της WBF αναφέρει:

<<Όταν δύο διαφορετικοί Νόμοι φαίνεται να σχετίζονται με την ίδια πραγματική κατάσταση, ένας Νόμος που διέπει το συγκεκριμένο θέμα υπερισχύει πάντοτε ενός νόμου που διέπει μόνο γενικά θέματα.

Παράδειγμα 1:
Τα δικαιώματα του μορ αναφέρονται στους Νόμους 42 και 43. Οι διατάξεις εκεί που σχετίζονται με τον μορ αντικαθιστούν τις διατάξεις του Νόμου 9.

Παράδειγμα 2:
Ένας αμυντικός κάνει ρενόνς και ο μορ, προσπαθώντας να αποτρέψει την οριστικοποίησή της, τον ρωτάει γι αυτό. Ο Νόμος 9Α3 θα μπορούσε θεωρηθεί ότι το επιτρέπει, αλλά ο Νόμος 61Β δηλώνει ρητά ότι δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.>>

Ο  νόμος 45ΣΤ είναι γενικός , οπότε υπερισχύει 42Α3