Γενικά θέματα Δικαιώματα του Μορ. Απάντηση στο: Δικαιώματα του Μορ.

#673

Ο Μορ έχει ως απόλυτο δικαίωμα να βεβαιώνεται ότι από το χέρι του παίζεται φύλλο από το χρώμα του παίκτη που έκανε έξοδο. Προφανώς αυτό γίνεται εκείνη τη στιγμή, γιατί, διαφορετικά, εφαρμόζεται ο Ν43Α1β (“Ο μορ δεν μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε ανωμαλία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης”).

Γενικώς επιτρέπεται στον Μορ να προλαμβάνει ανωμαλίες, αλλά, όταν αυτές γίνουν, δεν έχει δικαίωμα να το πει, παρά μόνο, φυσικά, στο τέλος της εκτέλεσης (οπότε και παύει πλέον να είναι Μορ). Αυτό γίνεται γιατί μπορεί να αλλάξει το πλάνο του εκτελεστή.

Σκέψου το εξής: ο εκτελεστής παίζει 3ΧΑ, ομάδες και έχει κάνει ήδη 7 λεβέ. Η 8η είναι ένας Άσος στον Μορ, που συνοδεύεται από μία Ντάμα. Λογικά ο εκτελεστής θα δοκιμάσει την εμπάς. Εκείνη την ώρα όμως, ο Μορ λέει στον εκτελεστή: “α ξέρεις, τη δεύτερη λεβέ την έχεις βάλει λάθος, δεν την έχεις χάσει”. Τώρα ο Εκτελεστής βρίσκεται, ξαφνικά με 8 λεβέ (αντί για 7 που υπολόγιζε) και έτσι δεν κάνει την εμπάς (που συμπτωματικά θα έχανε).

Συνεπώς και σε ό,τι αφορά στο δεύτερο ερώτημα, αν ο Εκτελεστής ζητήσει ξεσκαρτάρισμα από τον Μορ σε λεβέ στην οποία ο Μορ έχει φύλλο να ακολουθήσει, ο Μορ έχει το δικαίωμα να το πει (εκείνη τη στιγμή). Έτσι δεν εφαρμόζεται ο Ν45ΣΤ, γιατί η πράξη του Μορ αναφέρεται στα απόλυτα δικαιώματά του.