Γενικά θέματα Λανθασμένη Εξήγηση / Αλλαγή δήλωσης Απάντηση στο: Λανθασμένη Εξήγηση / Αλλαγή δήλωσης

#378

Όσον αφορά το debate των έξω, νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τον α) δρόμο. Δεν υπάρχει λόγος να αφήσουμε να εξελιχθεί η διανομή με πιθανές ανωμαλίες και στην ουσία να αυξήσουμε τον όγκο εργασίας μας στο τέλος της ψάχνοντας να βρούμε τι θα είχε συμβει αν και αν και αν και να καθόμαστε να υπολογίζουμε σταθμισμένες με 15 επιλογές. Ελέγχουμε το χέρι, βεβαιωνόμαστε από την κάρτα ότι πράγματι συντρέχει λόγος αλλαγής δήλωσης καθώς η αρχική έγινε λόγω λανθασμένης πληροφόρησης και αποφασίζουμε.