Πάγιοι Κανονισμοί Διευκρινήσεις για τις ειδοποιήσεις Απάντηση στο: Διευκρινήσεις για τις ειδοποιήσεις

#235

Με τον “Κανονισμό Αγώνων” με βρίσκεις σύμφωνο.

 

Θα σταθώ λίγο στο ότι δεν θα βρεθεί διαιτητής να σε τιμωρήσει για το alert σε κοντρ. Πόσο δεσμευτικό είναι το εν λόγω άρθρο των Παγίων για το Διαιτητή? Είναι δηλαδή “Ευαγγέλιο” ή απλά guideline? Μπορώ να βγάλω έναν κανονισμό alert για τα τουρνουά του ομίλου μου με πολλές διαφορές σε σχέση με το άρθρο των Παγίων?

 

Τον άλλο μήνα, έχει ΓΣ στη διάρκεια του ΠΠΟ. Μήπως να κατεβάσουμε μια πρόταση να το λήξουμε αυτό το θέμα οριστικά? Όπως είναι γραμμένοι οι Πάγιοι, συμπεραίνω ότι απαγορεύεται να αλερτάρω τα κοντρ αλλά επιβάλλεται να αλερτάρω συμβατικά πάσο και ρεκόντρ και μάλιστα ακόμα και πάνω από το 3ΧΑ. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Και το πιο τρανό παράδειγμα, είναι το support: σύμφωνα με τους Παγίους και το λεκτικό τους, το κοντρ support δεν πρέπει να αλερταριστεί ενώ το ρεκόντρ support πρέπει. Γιατί?