Πάγιοι Κανονισμοί Διευκρινήσεις για τις ειδοποιήσεις Απάντηση στο: Διευκρινήσεις για τις ειδοποιήσεις

#234

Ως παίκτης (και το συστήνω ως δάσκαλος/διαιτητής) η πρακτική που εφαρμόζω είναι να αλερτάρω πάντα, εκτός κι αν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο αντίπαλος κατανοεί πλήρως την έννοια της δήλωσης.

Νομίζω ότι δε θα βρεθεί διαιτητής να με τιμωρήσει, όταν αλερτάρω, για παράδειγμα, το κοντρ στην αγορά 1 (1) DBL (που δείχνει 4φυλλη κούπα). Οι κανονισμοί που (κακώς) αναγράφονται στους Πάγιους είναι αντιγραφή από παλαιούς κανονισμούς των EBL/WBF.

Τα θέματα αυτά, όπως και αρκετά άλλα, δεν έχουν καμία θέση κατά τη γνώμη μου στους Π.Κ. γιατί είναι δύσκολη και χρονοβόρος οποιαδήποτε αλλαγή τους. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να αφαιρεθούν από τους Πάγιους Κανονισμούς και να ενταχθούν σε ένα συνολικό εγχειρίδιο, τύπου “General Conditions of Contest”, το οποίο θα βρίσκεται σε σειρά σπουδαιότητας στη δεύτερη θέση, μετά τον ΔΚΑΜ.

Αντίστοιχη άποψη έχω και για το 2.5 (βαθμοί διάκρισης αθλητών), αλλά δεν έχω καταφέρει να σκεφτώ κάτι “έξυπνο” που να διασφαλίζει την μη – κατά βούληση – αλλαγή του. Στην EBU έχουν έναν αρμόδιο που αποφασίζει τελεσίδικα για τους βαθμούς διάκρισης – όχι ότι τους αλλάζουν τόσο συχνά όσο εμείς. Επίσης στην EBU διατηρούν δύο λίστες (τρέχουσα / ιστορική κατάταξη).