Γενικά θέματα Όρια επανορθωτικής βαθμολογιας Απάντηση στο: Όρια επανορθωτικής βαθμολογιας

#214

Διευκρινίζω ότι πρόκειται για αγώνα ομάδων και ότι αν υποθεσουμε ότι ο νότος θα διόρθωνε τα 5 σπαθια με 5 κάρα (εχει 2φ σπαθί) ο Β θα μπορούσε φυσικά να επανελθει στα σπαθιά αφού ήταν και σικαν στα καρά.