Γενικά θέματα Συγκρίσημη Δήλωση Απάντηση στο: Συγκρίσημη Δήλωση

#1596

Είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο στον σχολιασμό του Ν23:

Ο Νόμος 23 ορίζει μια καινούργια έννοια: τη συγκρίσιμη δήλωση. Η έννοια αυτή είχε εισαχθεί στον Κώδικα του 2007 σε σχέση με το Νόμο 27 (ανεπαρκής αγορά) και τώρα εφαρμόζεται με έναν πιο γενικό τρόπο. Η έννοια έχει διευρυνθεί ώστε να ορίζει ότι μια δήλωση που αντικαθιστά κάποια άλλη συνήθως δε δημιουργεί επιζήμιες πληροφορίες αν είναι πιο ακριβής.