Γενικά θέματα Συγκρίσημη Δήλωση Απάντηση στο: Συγκρίσημη Δήλωση

#1590

Μπορώ να ανοίξω 1 με

ΑΚxx
-
AKxxx
xxxx

αλλά με αυτό το χέρι δεν μπορώ να πω DBL στο 2

Edit:

Εναλλακτικά, το άνοιγμα 1 δε λέει κάτι για κούπες, ενώ το DBL προϋποθέτει 4φ κούπα.

Edit2:

Το ξανασκέφτομαι, αναμείνατε…

Edit3:

Όχι, ανακαλώ, θεωρώ κι εγώ συγκρίσιμη τη δήλωση, σύμφωνα με τον Ν23Α2.