Γενικά θέματα Συγκρίσημη Δήλωση Απάντηση στο: Συγκρίσημη Δήλωση

#1589

Σε αυτή την περίπτωση, νομίζω ότι το Χ είναι συγκρίσιμη δήλωση. /  δείχνει, τουλάχιστον 4/4 και άνοιγμα. Αν δεν κάνω λάθος, το 4/4 στα κόκκινα είναι υποσύνολο του ανοίγματος 1. Αν έλεγε κανένα 2ΧΑ, δεν θα ήταν συγκρίσιμη.