Γενικά θέματα Σημεία των καιρών (Μπριτζ και Covid) Απάντηση στο: Σημεία των καιρών (Μπριτζ και Covid)

#1536

ΔΚΑΜ 2017 Ν81Α και Πάγιοι 2019/10 5.5.1 περ.1

 

Εννοείται ότι μιλάμε για αγώνες και όχι για Νόμιμη Εκπροσώπηση Νομικού Προσώπου. Και φυσικά, όταν έχει να κάνει με Αρχές, κλιμάκια ελέγχου κλπ, γνωρίζουμε όλοι πως χρησιμοποιούν την τακτική “shoot first, ask questions later”, ήτοι δεν πρόκειται να κάτσουν να ασχοληθούν με το ποιος είναι ο Πρόεδρος, αν έχει καταχωριστεί στο βιβλίο Σωματείων του αρμόδιου Πρωτοδικείου η συγκρότηση σε Σώμα ή τι λέει ο Αθλητικός Νόμος. “Πάρτε τώρα το πρόστιμό σας κύριε διαιτητά και προχωρήστε για έφεση”.