ΔΚΑΜ 2017 Ν.91: Επιβολή ποινής ή και αποβολή. Απάντηση στο: Ν.91: Επιβολή ποινής ή και αποβολή.

#1367

Έχει συμβεί στο παρελθόν, από άλλον διαιτητή. Ίσχυσε το (α) και ο υπαίτιος αποχώρησε.

Σε ό,τι αφορά στις ποινές που θα έχει ο υπαίτιος, αυτό φυσικά αφορά το Π.Σ. Γενικώς, για όποιος “το παρακάνει” το διάστημα παραμονής εκτός μπριτζ μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.