Γενικά θέματα Δημοσίευση διαλέξεων σεμιναρίου Απάντηση στο: Δημοσίευση διαλέξεων σεμιναρίου

#1322

Τάκη, ενώ συμφωνώ μαζί σου 100%, πρέπει να σκεφτείς και το εξής: η ύπαρξη ενός τέτοιου εγχειριδίου θα σβήσει πλέον κάθε πιθανότητα δικαιολογίας του στυλ “δεν το ήξερα” ή “δεν μου έχει ξανατύχει”. Η απάντηση πλέον στις περισσότερες οχλήσεις, θα είναι απλά RTFM!