Γενικά θέματα Δημοσίευση διαλέξεων σεμιναρίου Απάντηση στο: Δημοσίευση διαλέξεων σεμιναρίου

#1312

Τρύφωνα σε ευχαριστώ . Μήπως γνωρίζεις γιατί αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο αυτές οι κατηγορίες διαιτητών από τις υπόλοιπες ; Επίσης ,αν γνωρίζεις γιατι ενώ μπαίνουν στην “ταλαιπωρία ” οι διαιτητές αυτοί, δεν  τους δίνεται η  δυνατότητα να προαχθούν ;