Γενικά θέματα Δημοσίευση διαλέξεων σεμιναρίου Απάντηση στο: Δημοσίευση διαλέξεων σεμιναρίου

#1311

Καλημέρα Θανάση. Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους τους Δόκιμους και Έμπειρους Διαιτητές που έχουν αποκτήσει τον τίτλο τους πριν από την τελευταία διετία (πριν από την 1/1/2017). Δεν είναι “προαγωγικές” ούτε υποχρεωτικές για α) Δόκιμους/έμπειρους της τελευταίας διετίας και β) πτυχιούχους και άνω.