Γενικά θέματα Λανθασμένη εξήγηση και πιθανή ζημία. Απάντηση στο: Λανθασμένη εξήγηση και πιθανή ζημία.

#1294

Αν η παρεμβολή είναι 1 τα πράγματα είναι πιο εύκολα, εδώ όμως ο Β είπε 2 είτε μας αρέσει είτε όχι τώρα έστω ότι η εξήγηση είναι ότι είναι ποιες είναι οι πιθανές αγορές της Α;

πιο πιθανή μου φαίνεται εμένα το 2ΝΤ τώρα το σλεμ απομακρύνεται σαφώς γιατί η Δ ξέρει τις αξίες καρό στους 10-11 πόντους της Α, έστω όμως (αναίτιος είναι στο κάτω κάτω) ότι λεει και 3  και άντε και παίρνει και φιτ, θα ρωτήσει άσσους; Μάλλον σταθμισμένη βαθμολογία είναι το σωστό αλλά στα ποσοστά δεν θα δώσω και πολυ στο 6, και επειδή τα weighed είναι ότι του κατέβει του καθένα μας θα έλεγα 70-30 (βάζοντας μέσα και το 10% επειδη είναι αναίτιος, στην καρδιά μου τους δίνω ένα 20%)