Γενικά θέματα Ούτε λάθος δήλωση ούτε λάθος εξήγηση !!! Απάντηση στο: Ούτε λάθος δήλωση ούτε λάθος εξήγηση !!!

#1263

Και επιμένω, πως δεν μας αρέσει καθόλου που ο Ν με την πεντάφυλλη πίκα του KJ8xx δεν είπε systemically 2 και είπε 2..

Σαν να είναι λίγο aware…

Εδώ απαιτείται ιεροεξέταση που λέει κι ο Τάκης