Γενικά θέματα Claim: Πότε θα μάθω να το κάνω σωστά γιατρέ μου? Απάντηση στο: Claim: Πότε θα μάθω να το κάνω σωστά γιατρέ μου?

#1208

Σε κάθε περίπτωση που με υποδεέστερο παίξιμο ο εκτελεστής κάνει 12 λεβέ, αυτές μόνο δικαιούται. Στην Ιταλία έχουν νομοθετήσει ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες παίζονται φύλλα με συγκεκριμένη σειρά, για παράδειγμα, με AKx δε θα παίξει ποτέ το x.