Γενικά θέματα Claim: Πότε θα μάθω να το κάνω σωστά γιατρέ μου? Απάντηση στο: Claim: Πότε θα μάθω να το κάνω σωστά γιατρέ μου?

#1204

Ορίστε το εν λόγω θέμα που ανέφερε ο Φίλιππος

K 7 4
10
9
6
J 9
-
10 6 5
Q
Q 6 5
-
-
J 10 9
10
Q 9
-
K 5 4

Ερώτηση:
Ο Νότος εκτελεί 3X και έχει κάνει 3 λεβέ. Στην προηγούμενη λεβέ είχε κερδίσει από τον Μορ. Παίζει το 9 και δείχνει τα φύλλα του λέγοντας “όλες δικές μου”. Οι Α/Δ είναι αρχάριοι παίκτες και δεν καταλαβαίνουν. Σας καλούν αναφέροντας ότι η διεκδίκηση δεν είναι σωστή. Τι σκορ επιδικάζετε;

Απάντηση:
Ο Νότος, παίζοντας το 9, δείχνει να ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Το σκορ στέκει.

Το κλειδί εδώ είναι ότι ο Νότος κατέστησε σαφείς τις προθέσεις του, γιατί πρώτα έπαιξε το 9 και μετά έκανε διεκδίκηση. Κάποιες λεπτομέρειες κάνουν συχνά τη διαφορά.