Γενικά θέματα Claim: Πότε θα μάθω να το κάνω σωστά γιατρέ μου? Απάντηση στο: Claim: Πότε θα μάθω να το κάνω σωστά γιατρέ μου?

#1200

Αυτό που ανέφερε η Ναταλία έχει αναλυτικά ως εξής:

Η Επιτροπή Κανονισμών της WBF, στη συνάντησή της στις 18/10/2011 έγραψε στην παράγραφο 9 τα εξής:

The Committee considered it appropriate to extend a minute of its meeting of 4th September 2009 to read: “In no circumstances can the application of Law 69, 70 or 71, lead to a weighted score. The law requires that “such trick” shall be transferred or not transferred as determined by the Director’s ascertainment of facts. In determining the number of tricks in a claim or concession the Director does not assign an adjusted score. A restriction applies generally that weighting under Law 12C1(c) is applicable only where an assigned adjusted score is awarded under the laws.

Αυτό σημαίνει ότι ο Διαιτητής θα αποφασίσει ότι η λεβέ μεταφέρεται στον έναν ή στον άλλον άξονα τελεσίδικα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σταθμισμένη βαθμολόγηση, πχ, 50% την κερδίζει ο εκτελεστής και 50% η άμυνα. Ο Ν68Δ2α μας οδηγεί στον Ν70. Εκεί, στον Ν70Δ1 ο ΔΚΑΜ λέει στον Διαιτητή να μη δεχτεί αδήλωτο τρόπο παιξίματος, αν υπάρχει εναλλακτικός κανονικός (υποσημείωση: ή απρόσεκτος / υποδεέστερος για την κατηγορία του παίκτη) τρόπος παιξίματος.

Άρα θα δώσουμε στον εκτελεστή 12 από τις 13 λεβέ, θα τον κτυπήσουμε με κατανόηση και θα του εξηγήσουμε ότι πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τι κάνει, γιατί, διαφορετικά, για ό,τι δεν είπε θα ληφθεί απόφαση εις βάρος του, βάσει του 70Α, όπως ανέφερε και ο Φίλιππος.