Γενικά θέματα Λάθος αγορά ή λάθος εξήγηση? Απάντηση στο: Λάθος αγορά ή λάθος εξήγηση?

#1176

Η αλήθεια είναι ότι παρά την ανάλυση, η πρώτη απάντησή σου μου φάνηκε λίγο βιαστική. Η δεύτερη απάντησή σου, νομίζω πως κινείται πιο κοντά στον ΔΚΑΜ και στη λογική. Και ακριβώς επειδή πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τις ενέργειες του Β μετά το πάσο της Δ, είναι πολύ πιθανόν να προχωρούσα σε διπλή βαθμολογία (ΒΝ: 3ΧΑ=/+600, ΑΔ: 2*=/+180).

Να το σπρώξω ένα βηματάκι ακόμα και να θέσω και ως ερώτημα το τι κάνουμε με την αθέμιτη πληροφορία που έχει ο Β, το ότι ο Ν θεώρησε την αγορά 2 ως φυσική? Προσωπικά τείνω να πιστέψω ότι η ενέργειες του Β αν αγοράσει 2 και μετά, δείχνουν φυσιολογικές και δεν λαμβάνουν υπόψιν τέτοια πληροφορία.