Γενικά θέματα Έλλειψη προειδοποίησης Απάντηση στο: Έλλειψη προειδοποίησης

#1086

Επανεξέταση του αναμενόμενου σκορ.

Κοιτώντας καλύτερα τη διανομή (και συνεχίζοντας τη θεωρητική συζήτηση) μάλλον δεν εκτίμησα σωστά το αναμενόμενο σκορ. Οι ΑΔ έχουν την κάρτα συμβάσεων και ο Νότος αγνοεί τι γίνεται (του δίνουμε την πιθανότητα να “ξυπνήσει” στη συνέχεια). Με αυτό το σκεπτικό, η Ανατολή θα ξεκινήσει με κοντρ (τιμωρώ ένα από τα δύο), ο Νότος θα πει πάσο, όπως και η Δύση (γιατί γνωρίζει ότι ο Βορράς θα ξαναμιλήσει). Η αγορά αναμένεται κάπως έτσι:

Δύση Βορράς Ανατολή Νότος
1 2! dbl p
p 2 dbl 2
p p 3 p
4? ...

Άγνωστο το αν θα καταλήξουν στα 3ΧΑ (από λάθος εκτίμηση), σε part score, ή στα 5, και αν θα εκτελεστούν τα συμβόλαια με επιτυχία ή όχι. Εδώ θα μας βοηθήσει μία δημοσκόπηση σε παίκτες αντίστοιχης δυναμικότητας (ή, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάτι τέτοιο, η ανάλυση των σκορ από τα Ταυτόχρονα). Ας υποθέσουμε ότι καταλήξαμε στο ότι είναι:

αναμενόμενο σκορ: +150 για ΑΔ (5 MP)
(πιο σωστό θα ήταν να σταθμίσουμε πιθανά σκορ, πχ 40% για -100 (1 μέσα στα 3ΧΑ), 20% για +130, 20% για +150 και 20% για +600)

Οι θεωρητικοί υπολογισμοί μας γίνονται:

  1. Top διανομής: 12
  2. Κανονικό σκορ: +150 για ΑΔ (5 MP)
  3. Αναμενόμενο σκορ: +150 για ΑΔ (5 MP)
  4. Σκορ τραπεζιού: +800 για BN (0 MP)

Και πάλι, λοιπόν ο υπαίτιος θα πάρει το αναμενόμενο σκορ και ο αναίτιος το σκορ του τραπεζιού, υπό την προϋπόθεση ότι θεωρούμε πως οι ΑΔ έκαναν πολύ σοβαρά αγοραστικά λάθη. Γιατί, αν δεν κρίνει έτσι ο Διαιτητής (που μάλλον δεν πρέπει να το πράξει), τότε θα πρέπει απλώς να πιθανολογήσει την πιθανή εκδοχή στη διανομή. Μάλλον με αυτόν τον τρόπο θα κατέληγε σε, περίπου, 50% και για τους δύο (απλή αναβαθμολόγηση διανομής).