Το παιγμένο φύλλο

Αναλυτική παρουσίαση με παραδείγματα των Νόμων 45 έως 47 του ΔΚΑΜ/2007.

Οι διαλέξεις που αφορούν στους Νόμους μπορεί να είναι παρωχημένες, λόγω αλλαγής του ΔΚΑΜ.