Σεμινάριο & Εξετάσεις Διαιτησίας 2014

Το παρόν φυλλάδιο περιέχει τα θέματα και τις απαντήσεις των εξετάσεων προαγωγής διαιτητών για το 2014, που έλαβαν χώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.