Εγχειρίδιο δόκιμων και έμπειρων Διαιτητών

Το παρακάτω εγχειρίδιο, γραμμένο από τον Εθνικό Διαιτητή Γιάννη Μιλητσόπουλο, αναφέρεται σε μία περίληψη των βασικών Νόμων (ΔΚΑΜ/2007), των κινήσεων και λοιπών θεμάτων για δόκιμους και έμπειρους Διαιτητές.

Οι διαλέξεις που αφορούν στους Νόμους μπορεί να είναι παρωχημένες, λόγω αλλαγής του ΔΚΑΜ.