Γενικά θέματα Λανθασμένη Εξήγηση / Αλλαγή δήλωσης Απάντηση στο: Λανθασμένη Εξήγηση / Αλλαγή δήλωσης

#210

Από την εκφώνηση του ερωτήματος συνάγεται ότι οι δηλώσεις δεν μετακινήθηκαν στο Β-Α, δηλαδή η διόρθωση έγινε αμέσως μετά το κοντρ του Νότου.

Του επιτρέπω σύμφωνα με τον Νόμο 21 με το εξής σκεπτικό:

Με την νέα εξήγηση και   μπαίνω στο σκεπτικό του Νότου που θέλει να αλλάξει την δήλωση του.

Σύμφωνα με το χέρι του η αγορά 4  είναι πιο λογική εναλλακτική  δείχνει φιτ πόντους  και κοντρόλ . ( Χωρίς κοντρόλ ,αγορά 3).

Μία δεύτερη εναλλακτική είναι ο Νότος να αγοράσει την μανς.

Από το σκεπτικό σύμφωνα με το χέρι του Νότου θα επέτρεπα την αλλαγή.