Γενικά θέματα Λανθασμένη Εξήγηση / Αλλαγή δήλωσης Απάντηση στο: Λανθασμένη Εξήγηση / Αλλαγή δήλωσης

#206

Καλώς εσμίξαμενε, το λοιπόν, που λένε κι εδώ στο Νότο.

Ερμηνεύοντας με βάση το σχολιασμό της WBFLC για το Νόμο 21, αν η νέα αγορά που θέλει να κάνει ο Νότος ικανοποιεί τα κριτήρια της λογικής εναλλακτικής δεν υπάρχει λόγος να μην την επιτρέψουμε. Έτσι κι αλλιώς περίπτωση αθέμιτης δεν υπάρχει εφόσον παίζουμε με screen. Το θέμα είναι: ποια αγορά είναι αυτή που θα περιγράφει καλύτερα (κατά τη γνώμη του Νότου) το χέρι του;