ΔΚΑΜ 2017 Επικαιροποίηση ΔΚΑΜ 2017 Απάντηση στο: Επικαιροποίηση ΔΚΑΜ 2017

#1782

Μόνο ένα σημείο βρήκα να χρίζει διόρθωσης στο Wiki:

Ν73Α2: “…ή αλλοίωση της φωνής και χωρίς εκ προθέσεως δισταγμό ή βιασύνη“.

Όσον αφορά το Ν89, στην ουσία γράφτηκε από ότι φαίνεται για να νομιμοποιήσει πρακτικές παρακολούθησης και συλλογής στατιστικών. Τέτοιες για παράδειγμα είναι το σύστημα EDGAR που χρησιμοποιεί η ACBL καθώς και από επίσημους αγώνες που διεξάγονται online. Ωστόσο, το Α και το Β, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Πλέον, ποινικοποιείται χωρίς υποχρέωση ύπαρξης σε Πειθαρχικό Κανονισμό η μετάδοση τέτοιων πληροφοριών. Πρέπει να κάνουμε παραπομπή και στα ανάλογα άρθρα των Πάγιων.