ΔΚΑΜ 2017 Επικαιροποίηση ΔΚΑΜ 2017 Απάντηση στο: Επικαιροποίηση ΔΚΑΜ 2017

#1781

Οι αλλαγές περάστηκαν στο wiki, παρακαλώ για την επιβεβαίωση της πλήρους μεταφοράς του αυθεντικού κειμένου και της απεικόνισης των αλλαγών με ορθή μετάφραση στο ελληνικό κείμενο.

https://laws.hellasbridge.org/law_73

https://laws.hellasbridge.org/law_89