Σεμινάριο & Εξετάσεις Διαιτησίας 2016

Ακολουθεί κατάλογος με διαλέξεις και σημειώσεις από το online σεμινάριο διαιτητών του 2014.

Οι διαλέξεις που αφορούν στους Νόμους μπορεί να είναι παρωχημένες, λόγω αλλαγής του ΔΚΑΜ.