Διαγράμματα ροής Νόμων

Ο Πτυχιούχος Διαιτητής Δημήτρης Κούρτης κατασκεύασε διαγράμματα ροής αποφάσεων για κάποιους Νόμους του ΔΚΑΜ/2007.

Οι διαλέξεις που αφορούν στους Νόμους μπορεί να είναι παρωχημένες, λόγω αλλαγής του ΔΚΑΜ.